2020. Január 24. Péntek - Timót.
Javaslat

Távleolvasható mérővel nem rendelkező cégek esetében a porta vagy őrszolgálat napi váltásának része lehet a méróórák (villany, gáz, víz stb) leolvasása. Gyűjtsön minél több adatot!

Adatvédelmi nyilatkozat

Az energiabroker.hu adatvédelmi irányelve megfelel a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló, 1992. évi LXIII. törvény előírásainak.
Az oldalakon elérhető információ jelentős része nem igényel semmilyen személyes adat megadását. Akik a honlap által nyújtott szolgáltatást igénybe kívánják venni, azoknak a regisztráció során kell olyan adatot megadni, amit csak a kapcsolattartáshoz szükséges mértékig és ideig kívánunk igénybe venni és tárolni, azt harmadik fél részére nem adjuk ki.
A gépi adatfeldolgozás során a személyes adatokat tisztességesen használjuk fel, csak a törvényes célra tároljuk és megfelelő intézkedéseket teszünk az illetéktelen hozzáférés ellen.

Adatvédelmi irányelveink:
  • Kötelezettséget vállalunk arra, hogy az adat felvétele vagy rögzítése előtt egyértelműen és világosan felhívjuk a figyelmet az adatfelvétel céljáról.
  • Az adatok megadása csak a honlap által nyújtott szolgáltatás igénybevételéhez szükséges, amit a felhasználó önkéntes alapon tesz meg.
  • Minden esetben, amikor az adatokat harmadiki fél részére kívánjuk kiadni, úgy a felhasználó előzetes és írásbeli hozzájárulása szükséges.
  • Az adatvédelmi nyilatkozatban történő változásról a felhasználó elektronikus levélben értesítést kap.
  • A honlap látogatóiról automatikusan az alábbi adatokat kapjuk: a látogató IP-címe, domain neve (URL), a látogatás időpontja, megtekintett oldalak.
  • Ezeket az adatokat kizárólag a honlappal kapcsolatos elemzésre, a honlap biztonságos működésének ellenőrzésére használjuk fel, és az adatokat a feldolgozást követően megsemmisjük.