2020. Január 24. Péntek - Timót.
Mekkora lábon él?


Az ökológiai lábnyom egy univerzális mérőszám, amely kifejezi, hogy mekkora föld- és vízterület szükséges a jelenlegi életviteli szokások fenntartásához. Magyarország túlfogyaszt!

Összetett rendszerek - szövevényes szabályozás

Az energetikával kapcsolatos jogszabályok bonyolultak és sajnos az ügyfelek számára gyakran átláthatatlanok. Az energia piacot a termelésre, a szállításra, az elosztásra és a szabadpiaci kereskedelemre vonatkozó jogszabályok irányítják.

A villamosenergia piacon a teljes vállalati fogyasztói kör előtt nyílt lehetőség, hogy a szabad piacról vételezzen, amely remélhetőleg mielőbb a lakosságra is kiterjedhet. Ehhez azonban rendezni kell a szerződéses kapcsolatokat, amelyek a csatlakozási pontra vonatkozó műszaki, vételezési és elszámolási témaköröket fogják lefedni.

A gázpiac jelenleg szintén kettős - egymás mellett él az egyetemes piac és a szabad piac. A nagyobb fogyasztók számára a lehetőség már adott, de 2010 óta itt is hasonló méretű változások zajlanak, mint a villamosenergia piacon.

Az üzemanyagoknál azonban régóta és teljes mértékben nyitott a piac. Köszönhető ez annak, hogy a fogyasztók kiszolgálása nem függ az átviteli hálózatoktól, a kúthálózat mindenki számára egyformán hozzáférhető és szerződéses kapcsolatra sincs feltétlen szükség a beszerzéseknél.A szabad piacra lépés előtt azonban érdemes jogi előkészületeket tenni:
  • Keresse meg a vételezésre, ellátásra vonatkozó aktuális szerződését.
  • Állapítsa meg annak érvényességét, a lejárati, és a felmondási lehetőségeit.
  • Ha nem rendelkezik szerződéssel, akkor tájékoztassa erről szolgáltatóját és kérjen másolatot.