Villamos energia

A láthatatlan, a tiszta és a sokoldalú

 

A különféle energiahordozók (áram, gáz, olaj, megújuló) területén erős verseny tapasztalható. A termelők és a kereskedők szeretnék az általuk favorizált energiahordozókat minél előnyösebb színben feltüntetni. Nyugodt szívvel kijelenthető, hogy a villamosenergia jövője töretlen. Köszönhető ez annak, hogy a termelés és a felhasználás helyszíne jelentősen eltávolodhat, a szállítás mégis gazdaságos marad. Sokféle módon elő lehet állítani és sokfajta célra fel is lehet használni. Ebben rejlik a villamosenergia univerzalitása.   

Ha szeretné megismerni a tényleges fogyasztását, akkor végeztessen méréseket. A komplett hálózat-analízis a fogyasztási adatok regisztrálásán túl lehetőséget nyújt a villamos hálózat és az alkalmazott villamos gépek, berendezések hibáinak feltárására.A mérési adatok elemzése alapján optimalizálható a villamos energia felhasználása, növelhető a rendelkezésre állás, biztosítható a folyamatos üzemvitel. 

 

Naperőmű fejlesztés

 

Olyan területeket/ együttműködő partnereket keresünk, aki rendelkezik határmenti, vagy másra nem használható földtulajdonnal, ahová naperőművet lehet telepíteni.

 

A METÁR rendszert 2017. évben vezették be, mert nagyobb projektekre EU előírások szerinti állami támogatás már csak versenyeztetési eljárás keretében nyújtható.

A zöld prémium pályázatok szabályait a megújuló energiaforrásból származó villamos energia termelési támogatás korlátairól és a prémium típusú támogatásra irányuló pályázati eljárásról szóló 62/2016. (XII.28.) NFM rendelet tartalmazza.

Pályázó lehet a Pályázati Rendelet szerinti pályázaton támogatási jogosultságot kívánó EU, EGT vagy a Tanács 2006/500/EK számú határozata szerinti Energiaközösség tagállamában székhellyel rendelkező, továbbá Magyarországon a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező gazdálkodó szervezet, önkormányzat.

A jelen pályázaton kizárólag magyarországi telephelyen történő villamosenergia-termelést tervező pályázati dokumentációval nyerhető támogatás.

A pályázóknak bankgarancia formában ajánlati biztosítékot (a MEKH által meghatározott beruházási benchmark érték 2%-a), a nyertes pályázóknak pedig később – az ajánlati biztosíték kiváltásával – teljesítési biztosítékot (a beruházási benchmark érték 5%-a) kell majd letenniük.

Az ajánlati biztosíték felszabadításra kerül a teljesítési biztosíték elfogadását követően, illetve nem nyertes vagy érvénytelen pályázat vagy eredménytelen pályázati eljárás esetén az eredményhirdetést követő 10 munkanapon belül.

 

Tervezett beruházási adatok:

  • Naperőmű fejlesztése tervezett 50 MW
  • A beruházás megvalósulása esetén az önkormányzattal történő együttműködés munkaerő lekötést is biztosít.
© IntroWeb | 2020 - Weboldal készítés, SEO